Download pdf Contacteer ons

Woord van de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter

Beste lezer,

Op het moment van publicatie van dit Jaarverslag eist de verspreiding van het Covid-19-virus een zware tol op de economie en op mensenlevens wereldwijd. Het heeft een grote impact op industrieën en ondernemingen overal ter wereld, ook bij ons. Wat we hebben bereikt in 2019 heeft ons beter uitgerust om de uitdagingen die eraan komen aan te pakken. We zijn een robuuste onderneming met een enorm veerkrachtig team en we staan paraat om de ongeziene uitdagingen die de pandemie stelt aan te pakken.

Bekaert heeft in 2019 belangrijke stappen gezet om de onderliggende performantie te verbeteren. We hebben de balans versterkt met betere cashgeneratie en onze marges verhoogd door een combinatie van sterkere prijszettingsacties en vergaande kostenreducties, inclusief de sluiting van verlieslatende productieactiviteiten. 

We hebben ook een doorbraak bereikt in veiligheidsprestaties met robuuste verbeteringen doorheen de Groep. Hoewel elk ongeval of levensbedreigend risico er één te veel is, zijn we trots op de vooruitgang die onze teams gemaakt hebben in het creëren van een werkomgeving die niemand schade berokkent.

De vooruitgang die we in 2019 gemaakt hebben is een reflectie van onze daadkracht om de ambities in te lossen en van de sterke betrokkenheid van onze teams. We willen onze medewerkers bedanken voor hun actieve bijdrage en hun onstuitbare spirit. 

We erkennen dat onze toewijding om waarde voor onze stakeholders te creëren de bredere economische, milieugerelateerde en sociale impact op onze activiteiten in acht moet nemen. Daarom houden we in alle aspecten van onze activiteiten rekening met de belangen van onze klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders, gemeenschappen en andere stakeholders. We voeren en groeien onze business op een duurzame manier zodat al onze stakeholders er baat bij hebben.

Onze onderneming creëert economische waarde via werkgelegenheid, investeringen, dividenden en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden. We werken samen met klanten en leveranciers om producten en processen te ontwikkelen die bijdragen aan een schoner milieu. We communiceren met lokale overheden op een transparante, constructieve manier en streven ernaar om in de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn een loyale, verantwoordelijke partner te zijn.

Onze bedrijfswaarden maken ons tot wie we zijn en geven wat we doen een duidelijke richting. We voeren business op een sociaal en ethisch verantwoorde wijze. We hebben onze duurzaamheidsambities naar duidelijke doelstellingen vertaald zodat we een positieve bijdrage leveren aan onze medewerkers, het milieu, en de maatschappij als geheel.

We willen onze klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun blijvend vertrouwen. En we willen onze medewerkers bedanken voor hun engagement en drive. 

 Matthew Taylor  
Matthew Taylor
Gedelegeerd Bestuurder
Jürgen Tinggren
Voorzitter van de Raad van Bestuur

(GRI 102-14)