Download pdf Contacteer ons

Het milieu

We hechten belang aan zorg voor het klimaat en streven naar een circulaire economie: we ontwikkelen en installeren productie-uitrusting die het energieverbruik vermindert en recyclage optimaliseert. We maken zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energiebronnen en voorkomen lozingen van onbehandeld afvalwater en afval.

We streven er voortdurend naar om processen te ontwikkelen die minder materiaal gebruiken, ons energieverbruik reduceren en afval verminderen.

Onze zorg voor het milieu wordt op drie deelaspecten toegepast:

 • nieuwe, milieuvriendelijkere productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd
 • preventie- en risicobeheer
 • de ontwikkeling van producten die bijdragen aan een schoner milieu

1. Nieuwe milieuvriendelijke productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd

Het is onze ambitie om milieuvriendelijkere productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd te ontwikkelen. 

We doen dit door het implementeren van wereldwijde initiatieven gericht op een lager energieverbruik en verminderde CO2-uitstoot, en door het gebruik van duurzame infrastructuur in al onze nieuwe fabrieken en fabrieksuitbreidingen.

Verantwoord energieverbruik is een voortdurende zorg bij Bekaert. 

 • Sinds 2015 voert Bekaert het Bekaert Manufacturing System (BMS) in, een transformatieprogramma gericht op productie-uitmuntendheid waarbij rekening wordt gehouden met maatregelen voor een lager energieverbruik. Bekaerts globale energieverbruik daalde - vergeleken met 2018 - dankzij een combinatie van verschillende factoren: de acties van het BMS-programma om het energieverbruik te verminderen kwamen volop tot ontplooiing, en wijzigingen in de voetafdruk in zowel de rubberversterkings- als de staaldraadtoepassingsactiviteiten verbeterden de totale energie-efficiëntie.  
  • In vergelijking met 2015 heeft het BMS Energieprogramma bijgedragen tot een terugkerende energiebesparing van 466 gWh/jaar.
  • De energie-intensiteitsratio daalde dankzij de toegepaste energiebesparingsprogramma’s, en de wijzigingen in de voetafdruk.
  • 100% van de productiefaciliteiten van Bekaert zijn uitgerust met ledlampen. 
   (GRI 302-1)
  • In 2019 heeft Bekaert ook de energie-efficiëntie van machinemotoren verbeterd en de operationele cycli en instellingen van productiesystemen geoptimaliseerd.
 • Hernieuwbare energie: 
  • In 2019 was 42% van onze elektriciteit afkomstig van herbruikbare energiebronnen, gestegen van 37% in 2018. De slaagkans om energie van hernieuwbare bronnen aan te kopen is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke bronnen en van data daarover. In België, Brazilië, Canada, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Slovakije, Nederland en het VK, is bijna 100% van het elektriciteitsverbruik van Bekaert afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Bekaert heeft als doel om tegen 2025 55% van de elektriciteitsbehoefte uit hernieuwbare energiebronnen te halen.
  • Vanwege het toegenomen aandeel van hernieuwbare energiebronnen konden we onze broeikasgasintensiteitsratio voor elektrische energie in 2019 met 3% verminderen in vergelijking met 2018, waaruit blijkt dat we goed op weg zijn om onze gestelde doelen te bereiken.
  • Sinds 2018 levert een regionale biomassa energiecentrale oververhit water aan onze fabriek in Spanje. Hierdoor werd een derde van de CO2- uitstoot in onze fabriek geëlimineerd.

In november 2019 werden 3 500 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de BBRG A-Cords-vestiging in Aalter (België). Deze zonnepaneleninstallatie zal in een deel van het energieverbruik van de fabriek voorzien vanaf 2020. 

In de VS heeft Bekaert een eerste ‘Virtual Power Purchasing Agreement’ ondertekend met een ontwikkelaar van een 250 mW Wind Park, waarvan 35mW aan Bekaert zal toegewezen worden. Het project is in aanbouw en moet operationeel zijn tegen eind 2020. Het contract zorgt ervoor dat 55% van Bekaerts elektriciteitsbehoeften in de VS van hernieuwbare energiebronnen zal komen.

Details van de feitelijke en beoogde waarden worden hieronder beschreven in ‘Milieugegevens’.
(GRI 302-4)

Verantwoord beheer van water gebruik is een ander aspect in onze inspanningen om onze productieprocessen milieuvriendelijker te maken. 

 • Onze fabrieken in Ranjangaon (India) en Weihai (China) hebben een waterzuiveringssysteem zonder vloeistoflozingen. Bijgevolg worden alle industriële afvalwaterstromen daar gerecycleerd en hergebruikt.
 • De Bekaert-vestiging in Izmit (Turkije) gebruikt omgekeerde osmose-membraanfiltratie als een eerste zuiveringsstap van het inkomend onbehandeld water voor de productie van proceswater. In 2019 installeerde de fabriek een waterzuiveringseenheid om het hergebruik van spoelwaters als proceswater toe te laten. Hierdoor verlaagt de fabriek haar watervoetafdruk met meer dan 23 000 m³ per jaar.

Afval 

 • Onze fabrieken in Ranjagaon (India) en Slatina (Roemenië) hebben een mechanische damp-recompressieverdamper geïnstalleerd om zeepafval van nattrekken te behandelen. Dit nieuwe type verdamper verbruikt 50% minder energie in vergelijking met op hittepompen gebaseerde verdampers die in het verleden gebruikt werden. Het zuivere distillaat dat geproduceerd wordt door de nieuwe verdamper kan herbruikt worden als koelwater of als proceswater. Het afvalconcentraat heeft een volume dat slechts één tiende is van het originele volume.    
  Bijkomend werd er een voorbehandelingsmethode gedefinieerd om verdamping van smeermiddel met ontvettingsafval toe te laten, zodat tot 90% van het water  kan worden ingezet voor hergebruik.
 • 100% van alle staalschroot van Bekaert keert terug naar de staalindustrie voor recyclage.

2. Preventie- en risicobeheer

Preventie- en risicobeheer spelen een belangrijke rol in Bekaerts milieubeleid. Dit omvat maatregelen tegen bodem- en grondwaterverontreiniging, verantwoord gebruik van water en een wereldwijde ISO 14001-certificering.

(GRI 102-11)

 • Verantwoord gebruik van water is een blijvende prioriteit. We volgen ons waterverbruik voortdurend op en implementeren programma’s die erop gericht zijn om waterverbruik op lange termijn te verminderen.
 • In 2019 waren 94% van de Bekaert-fabrieken wereldwijd ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 maakt deel uit van de internationaal erkende ISO 14000-norm die praktische tools aanbiedt aan bedrijven om hun milieuverantwoordelijkheden te beheren. ISO 14001 legt de nadruk op systemen voor milieubeheer. De certificatie van alle Bekaert-fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling en is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die aan de consolidatieperimeter toegevoegd worden. Bekaert ontving ook op groepsniveau een certificaat voor ISO 14001 en ISO 9001. De ISO 9000-familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement.
 • Bekaert voldoet aan de Europese RoHS-verordening inzake gevaarlijke stoffen.

3. Ontwikkeling van producten die bijdragen aan een schoner milieu

Bekaert ontwikkelt producten die bijdragen tot een schoner milieu. Ecologie is een aspect dat reeds vanaf de R&D-fase van nieuwe producten in beschouwing genomen wordt. In veel gevallen vormt het zelfs een drijfveer in productontwikkeling.

Bekaerts gamma van staalkoord met super- en ultrahoge treksterkte om banden te versterken is hier een voorbeeld van. Met deze staalkoordtypes kunnen bandenmakers banden produceren met een lager gewicht, een dunnere staalgordel en lagere rolweerstand. Deze revolutie zorgt voor een vermindering van 15% van het totale gewicht van de band waardoor de CO2-emissies van een voertuig met 5% dalen, wat instond voor een globale daling van 1,5 miljard kg CO2 in 2019.

(GRI 305-5 scope 3)

Andere voorbeelden van Bekaert-productontwikkelingen die leiden tot milieuvriendelijkere toepassingen zijn: 

 • Dramix® staalvezels voor betonversterking gebruiken 50% minder staal in gewicht in vergelijking met traditionele staalversterkingsoplossingen. 
 • Watergebaseerde deklagen ter vervanging van solventgebaseerde deklagen
 • Duurzamere deklagen die de levensduur van producten verlengen
 • BBRG Brilube® Ultra is een Environmentally Acceptable Lubricant (EAL) die voldoet aan de Vessel General Permit (VGP) 2013-norm via het EU Ecolabel Certification. Het is een bio-afbreekbaar, niet-toxisch en niet-bio-accumulerend staalkabelonderhoudsmeermiddel. 

In 2019 installeerde Bekaert haar nieuwe pre-mix waterstofbranders in een residentieel project in Nederland. Het pilootproject exploreert het omzetten van energie van aardgas naar waterstof en beantwoordt daarmee aan de trend van CO2-vrije verwarmingssystemen.  Het is de eerste keer dat bestaande appartementen volledig verwarmd worden met waterstof. Om dit te bereiken werkte Bekaert samen met zeven andere spelers uit de verwarmingsindustrie, elk met hun eigen expertise. 

Het Belgische Agoria Solar Team helpen om de 2019 World Solar Challenge in Australiƫ te winnen

Het Belgische Agoria Solar Team heeft de vermaarde World Solar Challenge in Australië gewonnen.

De stuurinrichting van hun zonnewagen, gebouwd door een team studenten van de KU Leuven, is uitgerust met een advanced cord van Bridon-Bekaert Ropes Group.

In totaal werden 3 200 km afgelegd van Darwin tot Adelaide in extreme hitte. De bekwame besturing van de auto was een van de cruciale elementen in deze succesvolle race en werd mogelijk gemaakt door een advanced cord in de stuurinrichting.

Milieugegevens 2019

Energie(1)

Totaal energieverbruik = 4 957 gWh

Waarvan:

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 3 152 gWh
 • Thermische energie (stoom en hitte) = 329 gWh
 • Aardgas = 1 476 gWh

(GRI 302-1)

Energie-intensiteitsratio (1):

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 889 kWh/ton
 • Thermische energie (stoom en hitte) = 93 kWh /ton
 • Aardgas = 417 kWh /ton

(GRI 302-3)

Gebruikte methode: de energiegegevens worden gemonitord in een centrale database..

Hernieuwbare energie:
In 2019 was 42% van onze elektriciteit afkomstig van herbruikbare energiebronnen..

Bekaert heeft doelen opgesteld om het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen voor de langere termijn (2025). Bekaert wil het aandeel van hernieuwbare energie verhogen naar 55% tegen 2025.

 

CO2 (1) (2)

Scope 1

Aardgas

 • Broeikasgasuitstoot van aardgas = 271 609 ton CO2
 • Broeikasgasintensiteitsratio van aardgas = 77 kg CO2/ton

Transport
Broeikasgasuitstoot uitgaand transport: 

 • Zeetransport wereldwijd: 18 578 ton CO2
 • Wegtransport voor rubberversterking EMEA: 9 284 ton  CO2

Broeikasgasuitstoot van bedrijfswagens en bussen (uitgezonderd JVs): 3 692 ton CO2/jaar
Broeikasgasuitstoot van zakenreizen (vliegverkeer): 2 740 ton CO2 (zonder radiative forcing (RF) )
(GRI 305-1)

Scope 2

De CO2-voetafdruk wordt berekend op basis van het landspecifieke kWh naar CO2-conversiefactoren per individueel land zoals vermeld in de 2019 ‘International Energy Agency’ CO2-conversienormen.

Broeikasgasuitstoot van aangekochte elektriciteit en andere soorten energie (Scope 2-uitstoot)::

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 1 351 373  ton CO2
 • Thermische energie (stoom en hitte) = 60 371 ton CO2

(GRI 305-2)

Broeikasgasintensiteitsratio:

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 381 kg CO2/ton.
 • Thermische energie (stoom en hitte) = 17 kg CO2/ton.

(GRI 305-4)

Als we onze inspanningen en onze doelstellingen om het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen te verhogen meenemen in de berekening, zal onze uitstoot van broeikasgassen dalen met 7% in 2020 en 25% in 2025 ten opzichte van het referentiejaar 2015 (zie de doelstellingen en de verklarende woordenlijst).

(GRI 305-4)

Water (1) 

(GRI 303-1)

Opname van water (GRI 303-3)

De totale wateropname bedroeg 9 237 megaliter (ML) waarvan 5 404 ML uit gebieden met waterstress.(2)

Opname van zoetwater per bron:

 • Oppervlaktewater: 761 ML waarvan 559 ML uit gebieden met waterstress
 • Grondwater: 2 355 ML waarvan 534 ML uit gebieden met waterstress 
 • Water van derden: 6 121 ML waarvan 4 310 ML uit gebieden met waterstress:
  • 5 586 ML van oppervlaktewater waarvan 4 167 ML uit gebieden met waterstress
  • 535 ML van grondwater waarvan 142 ML uit gebieden met waterstress.

Lozing van afvalwater (GRI 303-4)

Het totale volume geloosd afvalwater na afvalwaterzuivering bedroeg 4 201 ML waarvan 2 029 ML naar gebieden met waterstress.

Bestemming van het geloosde afvalwater:

 • Oppervlaktewater: 1 595 ML waarvan 599 ML zoetwater is en 996 ML ander water is
 • Groundwater: 0 ML
 • Zeewater: 86 ML  
 • Water van derden: 2 520 ML waarvan 295 ML zoetwater is en 2 225 ML ander water is.

(GRI 303-2)

Lozing van afvalwater naar gebieden met waterstress was 2 029 ML waarvan 629 ML zoetwater en 1 400 ML ander water is.

Onze waterafvoer werd gefilterd op onze eigen terreinen.Lozing van afvalwater naar gebieden met waterstress is 2 029 ML waarvan 629 ML zoetwater en 1 400 ML ander water.

Waterverbruik (GRI 303-5)

Het totale waterverbruik bedroeg 5 036 ML waarvan 3 375 ML uit gebieden met waterstress.

(1) Gegevens verstrekt door de fabrieken
(2) Waterstress: in gebieden met waterstress is de verhouding tussen de totale jaarlijkse wateropname en de totale jaarlijkse beschikbare hernieuwbare watertoevoer hoog (40-80%) of extreem hoog (>80%)