Download pdf Contacteer ons

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Wij staan voor verantwoordelijke en duurzame businesspraktijken in al onze zakelijke en maatschappelijke relaties. Onze aankoop- en innovatieprogramma’s verbeteren de duurzaamheid over de gehele waardeketen.

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn in de lokale gemeenschappen. We communiceren met de lokale overheden op een transparante, constructieve manier. Wij ondersteunen geen politieke instellingen en nemen in onze berichtgeving een neutrale positie in met betrekking tot politieke kwesties. We verbinden ons er toe de nationale wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Dankbetuiging

We danken het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Belgische federale regering.

De subsidies en stimuli voor R&D-projecten met hooggeschoold wetenschappelijk personeel en onderzoekers in Vlaanderen zijn essentieel voor het behoud van R&D-activiteiten in Belgiƫ.