Download pdf Contacteer ons

better together met onze klanten

We zijn open en eerlijk met onze zakelijke partners. We verwachten van hen dat zij zich houden aan de businessprincipes die overeenstemmen met internationaal geaccepteerde ethische normen.

Bekaert is sterk aanwezig in verschillende sectoren. Dit maakt Bekaert minder gevoelig voor sectorspecifieke trends en het komt ook onze klanten ten goede, omdat oplossingen die we ontwikkelen voor klanten in de ene sector vaak de basis vormen voor innovaties in andere sectoren.

Sectoriële uitsplitsing van Bekaerts gezamenlijke omzet in 2019:

 

Bekaert heeft productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 44 landen en bouwt langetermijnrelaties met klanten en leveranciers uit, waar we ook actief zijn. 

Onze geografische aanwezigheid en ons productenaanbod zijn afgestemd op de lokale businessopportuniteiten en marktvraag.

worldmap

Leverancier-klantrelaties uitbouwen in Rusland, Turkije en India

In 2019 hebben multidisciplinaire teams van de Bekaert-fabrieken in Rusland, Turkije en India de respectievelijke nabijgelegen bandenfabrieken van Yokohama en Bridgestone bezocht om te leren hoe onze staalkoord wordt verwerkt. Ze zagen er ook met eigen ogen hoe belangrijk het is om producten met een consistent hoge kwaliteit te leveren, aangezien de kleinste variatie grote gevolgen kan hebben op het productieproces van banden.
Zulke ontmoetingen en bezoeken dragen bij tot het smeden van krachtige banden tussen klant en leverancier. De teams wisselden ideeën uit omtrent customer stewardship, het gebruik van mini-ondernemingen, en veiligheidsprogramma’s. Het was voor iedereen duidelijk dat het nog altijd mogelijk is van elkaar te leren, ook na jarenlang naar dezelfde doelen toe te werken.  

Ondersteunen van de duurzaamheidsprogramma’s van onze klanten

We werken actief samen met klanten in duurzaamheidsinitiatieven. We steunen hun duurzaamheidsprogramma’s door specifieke acties in ons beleid te implementeren en we sluiten ons aan bij duurzaamheidsinitiatieven en -standaarden om aan hun prioriteiten bij te dragen. Door ons als een sociaal en ecologisch verantwoorde leverancier te gedragen, helpen we onze klanten om hun doelen op vlak van duurzaam ondernemen te bereiken.

Innovatie en co-ontwikkeling

Meer dan 80% van Bekaerts wereldwijde portfolio van R&D-projecten richt zich op duidelijke voordelen op het vlak van gezondheid & veiligheid, en het milieu. Zij dragen bij tot het realiseren van de duurzaamheidsambities van onze klanten en van onze eigen bedrijfsactiviteiten. Deze R&D-projecten bestaan uit innovaties die:

  • het gebruik van natuurlijke en schadelijke grondstoffen beperken
  • het energieverbruik en de uitstoot verminderen
  • recyclagemogelijkheden vergroten
  • veiligheid verbeteren
  • inspelen op de behoeften van de markt voor hernieuwbare energie

Het is ons doel om het aandeel van de inspanningen van R&D die direct met duurzaamheid te maken hebben, te verhogen naar 90% in 2025. Daarom hebben we een specifieke classificatie toegevoegd in onze R&D-projectmanagementtool om opvolging en prioriteitenstelling te verbeteren.

Bekaert-vestigingen in Slovakije ontvangen awards van klantenĀ 

De Bekaert-vestiging in Hlohovec ontving een Supplier Premier-award van onze klant Eaton voor de toelevering van draadproducten voor de versterking van rubberslangen. Eaton waardeerde in het bijzonder de stipte levering, de foutloze kwaliteit en onze businessrelatie in het algemeen. 

Onze collega’s van Bekaert in Sládkovicovo ontvingen een leveranciersaward van Michelin voor hun inspanningen op vlak van klantentevredenheid. 

Bij de gezamenlijke ontwikkeling met klanten van nieuwe producten besteedt Bekaert veel aandacht aan de vertrouwelijkheid en geheimhouding van klant- en onderzoeksgegevens. Als markt- en technologieleider in diverse markten zijn wij ons bewust van de conformiteitsregels en de noodzaak van de juiste systemen en het juiste gedrag die nodig zijn om intellectuele eigendomsrechten en gegevensbescherming te waarborgen. Bekaert heeft geen formele klachten van klanten ontvangen over potentiële inbreuken in deze materie.

(GRI 418-1)

Bekaert heeft alle noodzakelijke maatregelen, beleidslijnen, procedures en processen voor conformiteit met de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG of GDPR) geïmplementeerd. De vertrouwelijkheidsbeginselen inzake gegevensbescherming van deze EU-verordening worden uiteraard ook nageleefd ten aanzien van onze klanten wereldwijd.

(GRI 418-1)

Luisteren naar onze klanten

We werken samen met klanten en leveranciers bij het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken en het uitwerken van industrie-analyses. Klantenbevragingen worden jaarlijks of tweejaarlijks uitgevoerd in alle sectoren en regio’s en zijn gebaseerd op standaardmethodologieën of worden op maat gemaakt op verzoek van de specifieke klant.

Door het inzicht in onze markten, concurrenten en klanten te vergroten, zullen we onze focus op het creëren van waarde blijven behouden. Eén manier om te meten wat onze klanten van ons verwachten, is de Net Promotor Score (NPS)-enquête. De globale score voor de Net Promotor Score (NPS)-enquête  dit jaar was 44, een bevestiging van de sterke resultaten vorig jaar, vergeleken met de benchmark van 20 voor internationale B2B-productiebedrijven.

(GRI 102-43 + GRI 102-44)

Open innovatie

Naast klantspecifieke R&D-activiteiten streeft Bekaert ook naar internationale samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen om open innovatie rond verschillende onderzoeksthema’s te bevorderen. De academische partnerschappen richten zich vooral op fysische metallurgie, metaaldeklagen en modellering.
In 2019 hebben we onze samenwerkingsprogramma’s met academische instellingen, technologieclusters en onderzoekspartners uit verschillende delen van de wereld voortgezet.

worldmap partnerships 2019