Download pdf Contacteer ons

better together met onze leveranciers

Onze toeleveringsketen

Walsdraad is de belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van staaldraadproducten. Bekaert koopt verschillende soorten walsdraad van staalbedrijven van over de hele wereld en verwerkt deze tot staaldraad en staaldraadproducten door mechanische en hittebehandelingsprocessen en unieke deklaagtechnologieën toe te passen. De draadproducten van Bekaert worden geleverd aan industriële klanten die ons materiaal verder verwerken tot half- of eindproducten, of aan eindklanten, rechtstreeks of via distributiekanalen.

(GRI 102-9)

Bekaert heeft ongeveer 20 000 actieve leveranciers, waarvan 41% levert aan EMEA, 5% aan Latijns-Amerika, 13% aan Noord-Amerika en 41% aan Pacifisch Azië.
(GRI 102-10)

Walsdraad vertegenwoordigt meer dan de helft van de totale uitgaven van aankopen van Bekaert en wordt besteld bij verschillende leveranciers wereldwijd. Het toeleveringsproces wordt beheerd door de aankoopfunctie.

(GRI 102-9 + GRI 102-10)

Gerecycleerd staal: stimuleren van een circulaire economie 

Het totaal volume aan walsdraad dat we in 2019 aankochten bevatte 35% gerecycleerd materiaal. 

Het percentage gerecycleerd materiaal is afhankelijk van de productspecificaties en de beschikbaarheid van walsdraad gemaakt van staalschroot.

  • Op vandaag wordt de meerderheid van het gebruikte staal geproduceerd via de primaire route. Dit proces is gebaseerd op ijzererts dat gesmolten wordt tot ruw ijzer in een hoogoven. Staal gemaakt van ijzererts gebruikt slechts een beperkt aandeel staalschroot als koelmiddel voor het daaropvolgende convertieproces.
  • Staal geproduceerd via de secundaire route (gesmolten in elektrische ovens) is meestal gemaakt van gesmolten staalschroot. Afhankelijk van kwaliteitsvereisten en de beschikbaarheid van schroot kunnen ook ijzererts toevoegingen nodig zijn in dit proces. Dit resulteert in minder dan 100% gerecycleerd materiaal in het uiteindelijke staal.

Bekaert belevert zich bij verschillende bronnen, in lijn met productspecifieke kwaliteitsvereisten en verwachtingen van klanten. 

(GRI 301-2)

Alhoewel de productspecificaties voor bandenversterking in principe het gebruik van op staalschroot gebaseerde grondstoffen uitsluit, heeft Bekaert in 2019 een aantal projecten opgestart om staalkoordconstructies en hieldraad-diameters te ontwikkelen met walsdraad van gerecycleerd staal. Verdere verbetering van de staallegering, onze procesperformantie en testen bij de klanten die meewerken aan deze ontwikkelingsprojecten kunnen helpen om het aandeel gerecycleerd materiaal in onze grondstoffenbasis te verhogen.

Bouwen aan een duurzame toeleveringsketen

De aankoopafdeling van Bekaert heeft haar engagement met de leveranciers versterkt om het bewustzijn voor en de controle op duurzaam ondernemen bij onze leveranciers te verbeteren. De Bekaert Gedragscode voor Leveranciers legt de vereisten op het vlak van milieu, tewerkstelling en governance vast waaraan de leveranciers moeten voldoen (of waarvan ze moeten bewijzen dat ze die naleven). Op het einde van 2019 vertegenwoordigde dit engagement 94% van de bestedingen, vergeleken met 91% in 2018, waaruit blijkt dat we goed op weg zijn om ons doel te bereiken.

Het gebruik van specifieke contracten met onze belangrijkste leveranciers (Key Supplier Agreements) blijft zeer belangrijk in aankoopovereenkomsten voor walsdraad en andere toeleveringscategorieën. Deze overeenkomsten zijn meerjarige partnerschappen waarin duurzaamheid, integratie in de waardeketen en innovatie centraal staan.

Alle walsdraadleveranciers en leveranciers van andere kritische materialen, en alle nieuwe leveranciers worden jaarlijks formeel beoordeeld, en corrigerende actieplannen worden opgelegd als de minimaal vereiste niveaus niet zijn bereikt. Deze actieplannen worden nauwgezet gecontroleerd om de focus op verbetering te verzekeren. 

Bij Bekaert volgen we de EU REACH-regelgeving nauwlettend om naleving te garanderen. Wij werken samen met onze leveranciers om hun REACH-naleving te verifiëren in het toeleveringsproces van grondstoffen.

Bekaert heeft 49 leveranciersaudits uitgevoerd in 2019 ten opzichte van 39 in 2018, waarmee we ons doel om jaarlijks 45 audits uit te voeren tegen 2025 hebben overschreden.

(GRI 308-1 + GRI 407-1 + GRI 408-1 + GRI 409-1 + GRI 414-1 + GRI 414-2)

Verantwoord aankopen van mineralen

Bekaert erkent het belang van verantwoord aankopen. In 2019 hebben alle leveranciers onder het Responsible Minerals Initiative (RMI), de Bekaert Gedragscode voor Leveranciers ondertekend (of bewijs geleverd dat ze de principes ervan naleven) en 100% van onze tin- en wolfraamleveranciers hebben het meest recente Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) ingevuld.

Dit is een initiatief van de Responsible Business Alliance (RBA), en het Global e-Sustainability Initiative (GeSi), die ondernemingen uit verschillende sectoren helpen om conflict mineral issues in hun toeleveringsketen aan te pakken.

100% van de leveranciers die onder het RMI vallen, hebben het Conflict Free Minerals-beleid en nalevingsplan van Bekaert onderschreven.

In 2017 stelde Bekaert als doel om 100% van haar tin- en wolfraamleveranciers tegen 2020 jaarlijks het Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) te laten invullen. We hebben dat doel al bereikt in 2018. We hebben ook een plan opgesteld om te voldoen aan de verwachte wetswijzigingen in 2021.

(GRI 102-10)

Lokaal aankopen

IBekaert koopt grondstoffen en andere leveringsbehoeften lokaal aan (d.w.z. in dezelfde regio als waar de materialen verwerkt worden), tenzij de aankoopmogelijkheden ontoereikend zijn wat betreft kwaliteit of kosten. 

Bekaerts leveringsbronnen en verbruik per regio (regio’s: EMEA, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Pacifisch Azië).

(GRI 204-1)
 

Andere marktgebonden gegevens

Directe gegenereerde en gedistribueerde economische waarde: alle gegevens zijn beschikbaar in het hoofdstuk Financieel overzicht van Bekaerts Jaarverslag 2019 §5.1, §5.3, § 5.4, § 5.6, § 6.13.

(GRI 201-1)