Download pdf Contacteer ons

Communiceren met en betrokkenheid van onze medewerkers

Hoe we de toekomst veranderen is veel productiever dan het verleden te evaluerenaHet engageren en empoweren van onze medewerkers zijn belangrijke succesfactoren doorheen ons hele transformatietraject. We empoweren onze teams met verantwoordelijkheid, autoriteit en aansprakelijkheid en rekenen op het engagement van elke Bekaert-medewerker om de prestaties te verbeteren.

(GRI 102-43 + GRI 102-44)

 
 • Bekaerts wereldwijde excellence-programma’s BMS (Bekaert Manufacturing System), BCE (Bekaert Customer Excellence) en BeCare (Bekaerts safety excellence-programma) stellen onze organisatie in staat om onze prestaties en focus naar een hoger niveau te tillen. Ze brengen onze mensen ook samen als een betrokken gemeenschap die altijd beter wil doen.
 • Het duurt een tijd voor iedereen in de organisatie een grote organisatiewijziging ten volle begrijpt. Om die reden hebben we verschillende communicatiesessies georganiseerd om ervoor te zorgen dat alle teamleden de relatie begrijpen tussen hun individuele doelen en de teamdoelen, en de doelen van Bekaert als bedrijf, en hoe de nieuwe structuur ons zal toelaten om onze groei en winstgevendheid te revitaliseren.  
  Aan de hand van regelmatige enquêtes hebben we het begrip van en de aanpassing aan de verschillende pijlers van de organisatiewijziging gemeten en verhoogd  
 • Het Bekaert Intranet is een plek waar medewerkers kennis kunnen delen en bekomen, snel relevante informatie kunnen vinden, met collega’s in contact kunnen komen, kunnen samenwerken met teamleden rond gemeenschappelijke ontwikkelingsprogramma’s en actief kunnen bijdragen aan doel treffende communicatie binnen de onderneming. Bovendien wordt het interne bedrijfsplatform voor sociale media intensief gebruikt om best practices, ideeën en mijlpalen te delen.
 • De CEO van Bekaert nodigt alle medewerkers van over de hele wereld uit om deel te nemen aan webcasts over de activiteitenverslagen. Ieder kwartaal wordt via een intern trapsgewijs communicatieproces informatie over de prestaties en activiteiten van Bekaert gedeeld met alle medewerkers van alle locaties wereldwijd.
 • Begin 2020 hebben we de Bekaert Leadership & Excellence Awards geïntroduceerd. De zes categorieën van de Bekaert Leadership & Excellence Awards vieren teams of individuen die onze prestatiegedreven cultuur in 2019 ondersteunden en versterkten met buitengewone inspanningen en bijdragen. De zes categorieën zijn Uitmuntendheid in Kwaliteit, Customer Excellence, Uitmuntendheid in Veiligheid, Gezondheid en Milieu, Groei en Innovatie, Operationele Uitmuntendheid, en Leiderschap. 

  Leadership award
  Gedelegeerd Bestuurder Matthew Taylor reikt de Leadership award uit aan  Brano Simo, Financial Business Partner SWS EMEA, voor het tonen van doorzettingsvermogen en een uitmuntende prestatie in het succesvol opzetten van crossfunctionele teams om nieuwe opportuniteiten voor het bedrijf te exploreren.

Team Ecuador bewijst inzet & toont zich niet te stuiten in turbulente tijden

Massale protesten tegen de regering legden de Ecuadoraanse economie lam in de eerste helft van oktober 2019. De protesten stopten na 13 dagen onrust wanneer de regering een akkoord sloot met inheemse leiders over de intrekking van een fel betwiste besparingsmaatregel. Tijdens de protesten was Ideal Alambrec, Bekaerts fabriek in Quito, niet toegankelijk. De eerste bezorgdheid van het managementteam was de veiligheid van de medewerkers te verzekeren en pendelen via toegangswegen waar gewelddadige betogingen plaatsvonden, te verhinderen. De fabriek was gedurende een paar dagen gesloten en werkte op halve kracht tijdens de rest van de twee weken durende opstand. Toen de rust terugkeerde, antwoordde het team met een krachtige reactie: ze wilden van oktober de beste maand van het jaar maken – een bijna onmogelijke opdracht gezien de immobilisatie in de eerste helft van de maand. Maar teamwork, toewijding en motivatie hielpen hen om hun doel te bereiken. Een echt toonbeeld van niet-te-stuiten attitude!   

Vakbonden en collectieve arbeidsovereenkomsten

We erkennen het recht van iedere medewerker om zich al dan niet bij een vakbond aan te sluiten. 82% van onze medewerkers wereldwijd valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 

Overeenkomsten met vakbonden worden lokaal gesloten en omvatten de volgende elementen:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het recht om onveilig werk te weigeren
 • Gezondheids- en veiligheidscommissies bestaande uit managers en medewerkers
 • Deelname van werknemersvertegenwoordigers op gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplaats
 • Controles, audits en ongevallenonderzoeken
 • Training en opleiding
 • Klachtenprocedure
 • Periodieke controles

(GRI 102-41 + GRI 403-4 + GRI 407-1)

Leren en ontwikkelen

We stimuleren talent door loopbaanontwikkeling en levenslang leren. We hechten veel belang aan het creëren van uitdagende carrièregerichte en persoonlijke ontwikkelingsopportuniteiten voor onze medewerkers. Trainingsprogramma’s omvatten niet alleen technische en jobspecifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving.

 

(GRI 404-1)

Binnen Bekaert waarderen en stimuleren we continu leren en ontwikkelen. In 2019 implementeerde onze productie-eenheid Inchalam in Chili een “Train de trainer”-programma dat erop gericht is om de competenties van het training geven aan collega-medewerkers te standaardiseren. 46 arbeiders die de functie van instructeur uitvoeren namen deel aan een éénjarig trainingsprogramma. Hun rol als trainer zal cruciaal zijn om kennisoverdracht naar nieuwe generaties medewerkers te verzekeren. 

Onze Bekaert University, opgericht in 2017, biedt training op maat voor verschillende professionele gebieden. Het biedt onze medewerkers inspiratie, knowhow en ondersteuning van collega’s en leidinggevenden om kennis om te zetten in actie. In nauwe samenwerking met interne experts (zowel binnen de operaties als in de functiedomeinen) en externe leerinstanties, evalueren en ontwikkelen we voortdurend ons trainingsportfolio om ervoor te zorgen dat we altijd uitgerust zijn om te voldoen aan de toekomstige noden van onze klanten en werknemers. De Bekaert University groepeert verschillende operationele academies zoals de commerciële, manufacturing-, en Veiligheid, Gezondheid & Milieu-academie.

Gezondheid, Veligheid en Milieu (GV&M)-Academie

Binnen Bekaert willen we dat iedereen in een gezonde en veilige omgeving kan werken. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid doorheen het bedrijf, op alle niveaus, om de beste condities te creëren om dit te bereiken. De GV&M Academie bouwt verder op het BeCare-framework dat bewezen heeft een sterke fundering te zijn om een werkomgeving die niemand schade berokkent te creëren. 

Het doel van de GV&M Academie is om ieders bewustwording voor risico’s te verhogen, onze medewerkers te trainen over de tools die we hebben om risico’s te verminderen en de tolerantie voor risico’s te verlagen. Dit blijft niet beperkt tot veiligheid. Gezondheid en milieu spelen een gelijkwaardige rol.   

Gemiddeld aantal uur training per medewerker 

In 2019 kreeg elke medewerker gemiddeld 36 uur opleiding.(1)

 

(1) Met uitzondering van BBRG & joint ventures.

(GRI 404-1)